Hontianske Tesáre

Škola: 
ZŠ s MŠ
Adresa školy: 
Hontianske Tesáre 148, 962 68 Hontianske Tesáre