Hlinné

Škola: 
Adresa školy: 
Hlinné 76, 094 35 Soľ