Gemerská Poloma

Škola: 
Adresa školy: 
Ulica 9. mája 511, 049 22 Gemerská Poloma