Gabriela Szabó

Meno: 
Gabriela
Priezvisko: 
Szabó
Názov záverečnej prezentácie: 
Ochrana zdravia, hygiena a bezpečnosť v inkluzívnej edukácii detí z marginalizovaných rómskych komunít.
Kód skupiny: