Erika Némová

Meno: 
Erika
Priezvisko: 
Némová
Názov záverečnej prezentácie: 
Spolupráca asistenta učiteľa s rodinami detí z marginalizovaných rómskych komunít.
Kód skupiny: