Dokument o národnom projekte MRK 2

Internetová študentská Televízia Mediálka natočila krátky dokument o projekte MRK2. Televízia Mediálka je strediskom praxe študentov Katedry komunikačných a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.