Dobšiná

Škola: 
Adresa školy: 
P. J. Šafárika 654, 049 25 Dobšiná