Didaktické balíčky znamenajú prínos pre edukačné činnosti s deťmi z MRK:

úplne súhlasím
53% (24 hlasov)
súhlasím
31% (14 hlasov)
nemám vyhradený názor
7% (3 hlasy)
nesúhlasím
4% (2 hlasy)
úplne nesúhlasím
4% (2 hlasy)
Celkový počet hlasov: 45