Csilla Vörösová

Meno: 
Csilla
Priezvisko: 
Vörösová
Názov záverečnej prezentácie: 
Spolupráca s rómskymi rodinami v mimoškolských aktivitách.
Kód skupiny: