Banská Bystrica/Ul.9.mája

Škola: 
Adresa školy: 
Ul. 9.mája 26, 974 01 Banská Bystrica