Annamária Polónyiová

Meno: 
Annamária
Priezvisko: 
Polónyiová
Názov záverečnej prezentácie: 
Diferencovaná a kooperatívna výučba v materskej škole v oblasti prírodovednej gramotnosti.
Kód skupiny: