Ďurkov

Škola: 
Adresa školy: 
Ďurkov 273, 044 19 Ruskov